Kupujesz dom lub mieszkanie? Przygotuj się na ważne zmiany od stycznia 2017

Jeżeli planujesz zakup domu lub mieszkania i chcesz posiłkować się przy tym kredytem hipotecznym pamiętaj o nowych zasadach ich udzielania, które będą obowiązywać od początku 2017 roku.

Komisja Nadzoru Finansowego już w 2014 roku wprowadziła „Rekomendację S”, czyli plan ograniczenia dostępu do kredytów mieszkaniowych i sukcesywnie realizuje go, m.in. z roku na rok podwyższając minimalny wkład własny. Co roku był on podnoszony o 5%. Zgodnie z tym założeniem w kolejnych latach, poczynając od roku 2014, wysokość wymaganego wkładu własnego prezentuje się następująco:

  • wkład własny w roku 2014 – 5%
  • wkład własny w roku 2015 – 10%
  • wkład własny w roku 2016 – 15%
  • wkład własny w roku 2017 – 20%

 

Wyższy wkład własny

Minimalny wkład własny od stycznia 2017 roku będzie więc wynosił 20%. Jeżeli nie mamy takiej sumy warto przyspieszyć decyzje o zakupie i zrealizować transakcję jeszcze w roku 2016.

Mamy jednak dobrą informację! W niektórych przypadkach wkład własny będzie mógł wynosić mniej niż 20%. Zależne to będzie od tego jakimi innymi zabezpieczeniami wykaże się kredytobiorca np. ubezpieczenie kredytu, papiery wartościowe itp. Bank będzie mógł wówczas zdecydować o zmniejszeniu wkładu własnego do 10%.

Inna możliwość przewiduje uznanie przez Bank wkładu własnego w postaci wartości nieruchomości gruntowej, na której docelowo znajdować się będzie nieruchomość stanowiąca przedmiot kredytowania.

 

Maksymalnie 35 lat

Ważna zmiana wprowadzona przez Komisję to również okres spłaty kredytu. Bank udzielający kredytu powinien rekomendować jego spłatę na okres 25 lat. Pomimo tego, klient nadal będzie mógł zdecydować się na wydłużenie tego okresu, ale w takim przypadku maksymalny czas spłaty nie będzie mógł przekroczyć 35 lat. Ponadto, zdolność kredytowa będzie w takiej sytuacji wyliczana tak jakby kredyt hipoteczny zaciągany był na 30 lat.

 

Tylko PLN

Warto pamiętać, że zmiany dotyczą również ograniczenia w korzystaniu z kredytów walutowych. Dostępne one będą tylko dla osób, które otrzymują dochód w walucie w jakiej chcą wziąć kredyt. Tak więc, jeżeli nasz dochód otrzymujemy w złotówkach, to trudno będzie nam uzyskać kredyt hipoteczny w euro czy dolarach.

Chcesz szybko znaleźć nieruchomość? Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta

– Natalia Pierzchała 530 525 520

DNI OTWARTE